Standardy planowania terenu: odległość od ogrodzenia do budynków, pełny przegląd zasad i przepisów

Planując budowę ogrodzenia, każdy właściciel obszaru podmiejskiego próbuje nie tylko zidentyfikować materialne granice swojego terytorium, ale także chronić nieruchomość przed próżnym interesem przechodniów i próbą włamania na nieproszone gości. Dlatego na etapie planowania terenu jednym z kluczowych aspektów, do którego rozwiązania należy podejść z odpowiedzialnością, jest odległość między ogrodzeniem a budynkiem. W jakiej odległości od ogrodzenia można zbudować dom, nie zaprzeczając obowiązującym przepisom, jak interpretować normy, dostosowując je do warunków działek, rozważymy bardziej szczegółowo.

Kody budowlane do planowania ogrodzeń

Wielu właścicieli domów wiejskich instaluje ogrodzenia wokół swojej nieruchomości, skupiając się tylko na własnych opiniach. Ale takie niedbałe podejście może prowadzić do różnego rodzaju problemów, które czasem trzeba rozwiązać tylko w sądzie.

Odległości między obiektami w prywatnym budynku są regulowane przez dwa główne dokumenty:

 • SNiP - normy i reguły konstrukcyjne. Określają procedurę planowania i opisują procedurę przygotowania dokumentacji projektowej do prywatnego rozwoju.
 • Ustawodawstwo dotyczące nowych budynków.

Należy rozumieć, że dokumenty ustawodawcze regulujące instalację ogrodzeń zachęca się do kierowania się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Parametry i wymagania podane w normach są określone przez określone czynniki.

Aby uniknąć prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji konfliktowych, projektując budynki na terenie i określając odległość od ogrodzenia, warto skupić się na ogólnie przyjętych normach

Przestrzegając aktualnych standardów podczas planowania umieszczania obiektów na stronie, zapewnisz sobie i swoim bliskim spokój i wygodę

Kierując konstrukcją budynku zgodnie z obowiązującymi standardami, uchronisz się przed wieloma problemami:

 • zmniejszenie prawdopodobieństwa możliwych pożarów;
 • wyeliminowanie występowania konfliktów „lądowych” z sąsiadami;
 • ostrzegając o karach dozoru technicznego i państwowego nadzoru przeciwpożarowego.

Wymagania SNiP

Obowiązkowe warunki, których należy przestrzegać przy projektowaniu witryny:

 1. Odległość między apartamentowcem a ogrodzeniem powinna wynosić 3 metry.
 2. Wszelkie budynki gospodarcze, takie jak szopa ogrodowa lub garaż, można zainstalować bliżej ogrodzenia, zachowując odległość 1 metra.
 3. Jeśli na terenie znajdują się kurniki i budynki gospodarcze do utrzymywania zwierząt gospodarskich, należy zachować odległość co najmniej 4 metrów. Tę samą odległość należy zachować podczas aranżacji szklarni, zwłaszcza jeśli planujesz regularnie karmić rośliny nawozami organicznymi.
 4. Budynki o podwyższonym zagrożeniu pożarowym, takie jak łaźnia, sauna lub mini kotłownia, powinny być umieszczone 5 metrów od ogrodzenia.

Istnieją również ograniczenia, jeśli na działce znajdują się drzewa z rozłożonymi koronami. Pokusa, aby zaoszczędzić kilka metrów powierzchni, umieszczając tereny zielone bliżej granicy, ostrzegają te same dokumenty regulacyjne. Odległość od ogrodzenia zewnętrznego do wysokich drzew powinna wynosić co najmniej 4 metry.

Planując sadzenie średnich drzew owocowych na tym terenie, należy je umieścić 2 metry od zewnętrznego ogrodzenia, a krzewy sadzić metr

Należy pamiętać, że przy określaniu odległości od krawędzi działki odległość jest obliczana od środka pnia. Dlatego też roszczenia sąsiadów dotyczące zacienienia ich terytorium zarośniętą koroną drzewa należy brać pod uwagę tylko wtedy, gdy roślina zostanie posadzona bliżej niż pozwala na to obecny SNiP.

Główne postanowienia przepisów budowlanych SP 30-102-99, a także SNiP 30-02-97, dotyczące odległości budynków od ogrodzenia (kliknij zdjęcie, aby powiększyć)

Surowo zabrania się przesuwania budynków bliżej granicy, tym samym zwiększając powierzchnię podwórka lub miejsca do sadzenia. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować karami administracyjnymi w postaci grzywien i wymuszonym demontażem wzniesionego ogrodzenia.

Standardy przeciwpożarowe

Jeśli weźmiemy pod uwagę wymagania dotyczące odległości od ogrodzenia od strony ulicy, to oprócz powyższych przepisów należy wziąć pod uwagę szereg ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Wszelkie budynki inwestycyjne na terenie, w zależności od rodzaju materiału budowlanego użytego do ich budowy, są podzielone na 3 kategorie

Budynki z całkowicie niepalnych materiałów, takich jak beton, żelbet, cegła i kamień, mają stopień odporności ogniowej I-II. Powinny być umieszczone od ogrodzenia, zachowując odległość 6-8 metrów.

Konstrukcje ramowe z sufitami wykonanymi z niepalnych materiałów, takich jak płytki metalowe lub tektura falista, mają III stopień odporności ogniowej. Podczas ich wznoszenia należy zachować odległość od ogrodzenia 10-12 metrów.

Drewniane konstrukcje i budynki oparte na drewnianej ramie są najbardziej narażone i mają IV stopień odporności ogniowej. Dlatego nawet jeśli drewniane elementy są impregnowane środkami zmniejszającymi palność, które zawierają środki zmniejszające palność, odległość od ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 12 metrów.

Odległość od budynku mieszkalnego do ogrodzenia można zmniejszyć tylko po uzyskaniu pozwolenia od służb specjalnych, a także wzajemnej i udokumentowanej zgody właścicieli sąsiednich działek.

Zalecenia sanitarne

Przy określaniu odległości od budynku do ogrodzenia nie jest konieczne obniżanie standardów sanitarnych.

Tak więc w przypadku budynków o zwiększonym zagrożeniu pożarowym, których ustawienie wymaga zsumowania niezbędnej komunikacji, odległość od ogrodzenia powinna wynosić 5 metrów. Jednocześnie odległość do sąsiedniego budynku mieszkalnego powinna wynosić co najmniej 8 metrów. Aby stworzyć warunki, w których można zmniejszyć odległość od ogrodzenia zewnętrznego do tej samej łaźni, eksperci zdecydowanie zalecają zainstalowanie systemu kanalizacyjnego w celu odprowadzania wody.

Nikt nie będzie zadowolony z bliskości domu sąsiedniej toalety. A pomieszczenia dla chowu zwierząt gospodarskich lub kurników mogą powodować wiele obaw związanych z odprowadzaniem ścieków do warstwy gleby. Dlatego nawet jeśli zachowana zostanie wymagana odległość od ogrodzenia tego rodzaju konstrukcji, należy go umieścić w odległości do 12 metrów od sąsiedniego domu.

Ostatnie wpisy W kwietniu przetwarzam róże, aby żadne szkodniki nie dostały się na moje piękno

5 japońskich roślin dobrze zakorzenionych w centralnej Rosji

Jak chronić sadzonki przed moimi ciekawymi kotami

Szafa uliczna na miejscu, jak szopy inwentarza żywego, może być zainstalowana cztery metry od ogrodzenia, ale jednocześnie zachowując dystans do sąsiedniego domu

W budynkach przylegających do domu należy zapewnić osobne wejście zgodnie ze standardami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ale wtedy, określając optymalną odległość, należy wziąć największe znaczenie wystających elementów architektonicznych: baldachim, dach, ganek. Ponadto przy ustawianiu spadku dachu, nawet jeśli jest on wcięty 1 m od granicy, musi być skierowany w stronę podwórza. Normy te dotyczą w równym stopniu budynków znajdujących się na obu sąsiadujących terytoriach.

Ponieważ samo ogrodzenie może być konstrukcją o dużych rozmiarach, odległość należy mierzyć od granicy do podstawy domu.

Ważny punkt: jeśli grubość ogrodzenia nie przekracza 10 cm, można go bezpiecznie umieścić na środku linii granicznej. Jeśli budujesz cięższą i nieporęczną otaczającą konstrukcję, ogrodzenie musi zostać przesunięte w kierunku twojego posiadania. Z sąsiedniego terytorium wolno „uchwycić” zaledwie 5 cm od całkowitej grubości wznoszonego ogrodzenia.

W kwestii zgodności z wcięciami sanitarnymi wielu właścicieli obszarów podmiejskich jest bardziej lojalnych. Niemniej jednak należy je wziąć pod uwagę, ponieważ mogą wystąpić nieprzewidziane problemy przy zmianie formy własności lub sprzedaży ziemi.

Relacje z sąsiadami

Konflikty między sąsiadami dotyczące granic ich działek i niewłaściwego rozmieszczenia na nich budynków nie są tak rzadkie. Często konflikty wewnętrzne stanowią następnie podstawę sporów sądowych.

Do najczęstszych przyczyn takich konfliktów należą:

 • płot jest zbyt wysoki lub tępy;
 • ogrodzenie idzie daleko na sąsiednie terytorium;
 • podczas budowy ogrodzenia nie wzięto pod uwagę zasad obserwowania oświetlenia terenu, w wyniku czego sąsiednie miejsce zostało zacienione.

Zgodnie z zasadami użytkowania gruntów wystarczy jeden wspólny płot, aby wyznaczyć sąsiednie działki domowe. Dwa oddzielne ogrodzenia są instalowane, gdy droga przechodzi między tymi odcinkami. W takim przypadku dozwolone jest zbudowanie solidnego ogrodzenia między sąsiadami.

Powszechny ruch polegający na wznoszeniu dwupiętrowych domków na małych obszarach o powierzchni 6-7 akrów często działa jako przyczyna konfliktu między sąsiadami z powodu zacienienia terytorium

Konstrukcja wzniesiona w pobliżu granicy między działkami może wpływać na terytorium pobliskich osiedli. I niewielu właścicieli sąsiednich działek uważa ten efekt za akceptowalny. Dlatego przed budową budynku lepiej jest pozyskać nie tylko pisemną zgodę zainteresowanych organizacji, ale także zgodę sąsiadów.

Na tej podstawie warto zauważyć, że jeśli sąsiad ukończył budowę swojego budynku przed tobą, to w dobry sposób, zanim zbudujesz dom, musisz się wycofać, zachowując znormalizowaną odległość.

Wymagania dotyczące wysokości ogrodzenia

Wielu błędnie uważa, że ​​ogrodzenie zewnętrzne można nawet zbudować bez formalnych konwencji. W rzeczywistości, jeśli chodzi o wymiary obwiedni budynku, reguły budowlane są w większości zalecane.

Materiał użyty do produkcji zewnętrznych żywopłotów nie jest regulowany przepisami budowlanymi. Ponadto odległość między słupkami podpierającymi ogrodzenia nie jest ściśle regulowana.

Odstęp między słupkami wsporczymi ogrodzenia określa się na podstawie technologii wznoszenia konstrukcji i określonych parametrów wytrzymałościowych

Ogrodzenia są podzielone na dwa typy:

 • ogrodzenia między sąsiadującymi działkami ziemnymi;
 • ogrodzenia oddzielające działkę od wspólnego obszaru.

Wysokość ogrodzenia, „patrzenie” na ulicę i wysokość ogrodzenia ograniczającego sąsiednie sekcje to dwie różne rzeczy. W pierwszym przypadku możesz bezpiecznie wznieść ogrodzenie o dowolnej wysokości. Najważniejsze jest to, że ogrodzenie powinno mieć estetyczny wygląd po obu stronach i harmonijnie pasować do zespołu architektonicznego ulicy.

Ograniczenia są nakładane tylko na użycie elementów, które mogą być niebezpieczne dla ludzi. Należą do nich drut kolczasty. Powinien być zawieszony na wysokości 1, 9 metra.

Jeśli chodzi o ogrodzenie między sąsiednimi sekcjami, SNiP są dokładniejsi w tej kwestii: wysokość ogrodzenia powinna wynosić jeden metr. Aby zaznaczyć granice, możesz zainstalować ogrodzenia, które nie tworzą zacienienia i nie zakłócają wymiany powietrza nad powierzchnią gleby. Oznacza to, że dolna część osłony musi być dobrze wentylowana. Najlepszą opcją jest ogrodzenie pikietowane, ogrodzeniowe kratowe lub ogrodzeniowe, ale po prostu nie ogrodzenie z ciągłego płótna, takie jak ogrodzenie tarczowe lub palisada.

Dozwolone jest również wyposażenie ogrodzeń żywopłotowych, uzupełnionych siatką i elementami kutymi, w celu wyznaczenia granic między sąsiednimi sekcjami.

Ale jest wiele okoliczności, w których należy uzyskać pozwolenie na wznoszenie stałego ogrodzenia. Zatwierdzenie będzie wymagane, jeśli:

 • jeżeli teren graniczy z obszarem publicznym i obszarem chronionym z zabytkami architektury;
 • w razie potrzeby postaw ogrodzenie na ścianie oporowej, która osiągnie wysokość 2, 5 metra.

Nie spiesz się, aby wznieść stałe ogrodzenie, jeśli granice twojej witryny nie są jeszcze uwzględnione w państwowym planie katastralnym.

Klip wideo: aranżacja strony zgodnie z GOST

Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy działki są tak małe, że ich powierzchnia po prostu nie pozwala na przestrzeganie wszystkich norm dotyczących wzajemnego rozmieszczenia budynków. W takim przypadku problem można rozwiązać, korzystając z usług specjalistów WIT, którzy znają wszystkie subtelności i niuanse. W przeciwnym razie w przypadku konfliktu będziesz musiał przyciągnąć prawników.

Zalecane

Pionowe sadzenie truskawek: rodzaje, metody, zalety i wady metody
2020
Jałowiec: wybór odpowiedniej odmiany, techniki sadzenia i pielęgnacji
2020
Truskawka krok po kroku: zwalczanie szkodników i zapobieganie chorobom
2020