Normy dotyczące instalowania ogrodzenia między sąsiadami: badamy, co mówi ustawodawstwo

Nabywcy działek, a także indywidualni deweloperzy, którzy zaczynają budować domy na gruntach nabytych lub przydzielonych przez władze lokalne, są zaniepokojeni prawidłowym montażem ogrodzeń. Aby nie naruszać interesów osób mieszkających w pobliżu, a także nie naruszać swoich praw, musisz wyraźnie wiedzieć, jaki rodzaj ogrodzenia można umieścić między sąsiadami zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium tego tematu. Od razu zauważamy, że kwestia ta jest rozważana w wielu aktach prawnych, z których żaden nie może zostać zignorowany. Ograniczenia są ustalane na podstawie kilku parametrów, takich jak wysokość, materiał produkcyjny, zdolność dmuchania ogrodzenia, odległość od ważnych obiektów znajdujących się na terytorium ich własnego i strony innej osoby. Aby uniknąć konfliktu, który mógłby przekształcić się w legalne starcie z późniejszą zapłatą grzywien, a nawet rozbiórką zbudowanego ogrodzenia, wszystko musi zostać określone prawem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Co należy kierować podczas budowy?

Głównym aktem ustawodawczym regulującym planowanie i budowę obiektów na działce jest Kodeks Federacji Rosyjskiej dotyczący rozwoju obszarów miejskich. Jednak w tym dokumencie nie ma wskazówek dotyczących obowiązkowego umieszczania pustego ogrodzenia między sąsiednimi sekcjami. Dlatego też SNiP są traktowane jako podstawa, czyli kodeksy budowlane i reguły, które można uzupełnić decyzjami przyjętymi na szczeblu samorządu lokalnego. Dokumenty te określają wymagania dotyczące budowy ogrodzeń na terenie osady podyktowane:

 • cechy klimatyczne regionu;
 • dominujący teren;
 • obecność obiektów dziedzictwa kulturowego itp.

Może być również wskazana potrzeba uzyskania zgody władz lokalnych na budowę ogrodzenia. Wydawanie takich zezwoleń odbywa się w administracjach powiatowych i miejskich przez wydziały urbanistyki i architektury, które zapewniają, że systemy podtrzymywania życia osady (zaopatrzenie w wodę, sieci elektryczne, inna komunikacja inżynieryjna) nie są zlokalizowane na prywatnym ogrodzonym terenie. W przypadku wykrycia nielegalnie zbudowanego ogrodzenia właściciel będzie zmuszony zdemontować go na własny koszt.

Jasna definicja granic lądowych

Najpierw przeczytaj dostępne dokumenty dotyczące gruntów. Następnie dokładnie ustal położenie wszystkich granic między sąsiednimi odcinkami i koordynuj dane uzyskane z sąsiadami, którzy są zainteresowani rozwiązaniem problemu prawnego. Jeżeli wszyscy właściciele zgadzają się z granicami ustalonymi między działkami, sporządza się akt odzwierciedlający osiągnięte porozumienia. Akt podpisują przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron. Ten dokument ochroni właściciela ogrodzenia przed atakami niezadowolonych osób w przyszłości, gdy zmieni się właściciel witryny.

Będzie także przydatnym materiałem na temat właściwego oznaczania granic ogrodu i podziału na strefy: plan / razmetka-sadovogo-uchastka.html

Jeśli napotkasz trudności z dokładnym określeniem granic lądu, zalecamy skontaktowanie się z inspektorami. Specjaliści nie tylko sprawdzą dostępne dokumenty, ale także skontrolują obszar, po czym przekażą wnioskodawcy plan, w którym zostanie wskazana lokalizacja znaków granicznych.

Znaki graniczne dla rozgraniczenia gruntów położonych obok siebie są ustalane przez specjalistów firm posiadających licencję na tę działalność

Jak znaleźć doświadczonego geodeta?

Możesz znaleźć kompetentnego rzeczoznawcę za pośrednictwem znajomych, którzy złożyli już wniosek o odpowiednie usługi dla takich usług. Możesz także skorzystać z listy organizacji i indywidualnych przedsiębiorców, którzy są licencjonowani do wykonywania tego rodzaju prac, która jest dostępna w urzędzie odpowiedzialnym za architekturę i zarządzanie gruntami w regionie, dzielnicy zamieszkania.

Sprawdź cennik firm, a także listę świadczonych usług. Szczególnie zainteresuj się dokumentami księgowymi, które będziesz mieć po zakończeniu pracy. Niskie ceny usług powinny cię ostrzec, ponieważ firma może pracować nad niewłaściwym przywróceniem granic ziemi. Koszt całej pracy jest znormalizowany, więc tanie usługi są z reguły spowodowane niską jakością niezbędnych pomiarów kontrolnych. Przyciągnięcie takich „specjalistów” może jedynie zaostrzyć konflikt, który wybuchł między sąsiadami ponad granicami witryny.

Kompetentni geodeci dadzą Ci:

 • Ustawa o przywróceniu granic witryny;
 • plan działki, na którym będzie opis i schematy z punktami kątów obrotu granic twojej działki;
 • nota wyjaśniająca, w której wykonawca informuje o wykonanej pracy.

Oprócz dokumentów specjaliści powinni pokazać lokalizację znaków granicznych, a także wyjaśnić, jak je przywrócić zgodnie z dokumentami za pomocą taśmy mierniczej w przypadku utraty lub celowego zniszczenia.

Za pomocą specjalnego sprzętu pomiarowego geodeci określają dokładną lokalizację granic terenu, wzdłuż których następnie instalowane są ogrodzenia

Spróbuj przedyskutować z wieloma mieszkańcami możliwość wspólnej wypłaty geodetów. Jeśli się zgadzają, zapewnij dodatkowy pakiet dokumentów sprawozdawczych w umowie.

Z czego zbudować ogrodzenie: wymagania dotyczące materiałów

SNiP nie stawiają specjalnych wymagań dla materiałów wybranych do budowy. A sąsiedzi często są niezadowoleni nie z materiału wybranego do budowy, ale z wysokości konstrukcji. Co więcej, niezadowolenie w większości przypadków jest uzasadnione, ponieważ podczas budowy wysokiego ogrodzenia terytorium pobliskiego terenu jest zasłonięte i traci „wietrzenie”. Dlatego w sadach i działkach domowych przeznaczonych do uprawy owoców i warzyw oraz warzyw ogrodzenie jest instalowane tylko z przerwami.

Takim ogrodzeniem może być:

 • siatka;
 • trellised.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zainstalować ogrodzenie z siatki z materiału: postroiki / ustrojstvo-zabora-iz-setki-rabicy.html

Wysokość ogrodzenia między działkami ogrodowymi nie może przekraczać półtora metra. Jeśli ktoś zignoruje te standardy (umyślnie lub nieświadomie), strona poszkodowana musi złożyć pisemny wniosek do działu ogrodnictwa lub władz lokalnych.

Montaż pustego ogrodzenia z profilowanego arkusza jest możliwy tylko od strony ulicy, przy czym nie trzeba uzyskiwać pozwoleń, jeśli wysokość konstrukcji nie przekracza półtora metra

Ogrodzenie z przybudówkami można oddzielić pustym płotem od strony jezdni. Jeśli ludzie w pobliżu budują ogrodzenie, należy przestrzegać szeregu wymagań dotyczących jego oddalenia od granic sąsiednich odcinków.

Ostatnie wpisy W kwietniu przetwarzam róże, aby żadne szkodniki nie dostały się na moje piękno

5 japońskich roślin dobrze zakorzenionych w centralnej Rosji

Jak chronić sadzonki przed moimi ciekawymi kotami

Jak postawić ogrodzenie?

Podczas budowy kierują się niewypowiedzianą zasadą, że filary wsporcze konstrukcji mają:

 • lub na granicy działek;
 • lub po stronie właściciela działki, która rozpoczęła instalację tej struktury.

Konieczne jest ścisłe monitorowanie, czy bez wyjątku wszystkie części ogrodzenia znajdują się na terytorium dewelopera. Nie trzeba oszukiwać i próbować „odciąć” dodatkowe centymetry. Może to powodować duże problemy i straty materiałowe. Nie każdy sąsiad jest gotowy na znoszenie podobnej sytuacji. Dlatego nie należy liczyć na lojalne podejście danej osoby do zajęcia nadmiernych zarządców w jej mieniu.

Na projekt ogrodzenia zainstalowanego między sąsiadującymi działkami nałożono dwa podstawowe wymagania: przepuszczalność światła i przepuszczalność powietrza. Dlatego ogrodzenia są wykonane z przerwami

Zobacz wideo po więcej szczegółów:

Jak i według jakiej wysokości jest znormalizowana wysokość ogrodzenia?

Wysokość ogrodzenia między działkami sąsiadów przeznaczonymi na indywidualne budownictwo mieszkaniowe nie może przekraczać dwóch metrów. Jeśli właściciel gruntu planuje umieścić konstrukcję ochronną powyżej tej wartości, musi uzyskać zgodę architekta.

W ten sam sposób użytkownik gruntu powinien podjąć działania w celu ustanowienia ogrodzenia w pobliżu autostrady. Jednocześnie wysokość ogrodzenia może osiągnąć tylko jeden metr. W przeciwnym razie właściciel witryny nie otrzyma pozwolenia od architekta. Na konstrukcję ogrodzenia i jego wysokość nakładane są ograniczenia w obszarach o układzie kątowym.

Wysokim płotem nie możesz się odizolować od całego świata, ale możesz spróbować. Ale dlaczego? W końcu fabuła jest zawsze otwarta

Gdzie zbudować dom i inne obiekty na stronie?

Poszczególni programiści starają się zmaksymalizować korzyści wynikające z wykorzystania każdego metra gruntu. Jednocześnie zapominają, że prawo określa, ile metrów od ogrodzenia sąsiadów można rozpocząć budowę domu bez naruszania praw osób mieszkających w pobliżu. Dlatego przy wyborze miejsca na stronie do budowy budynków mieszkalnych i innych celów należy kierować się wieloma obowiązującymi przepisami, które normalizują odległość od tych konstrukcji do granicy innych odcinków, a mianowicie:

 • 3 i więcej metrów wycofuje się z domu, a także z innych pomieszczeń mieszkalnych;
 • Zostały 4 metry z pomieszczeń przeznaczonych do trzymania ptaków i drobnego inwentarza;
 • 1 metr - do garażu i innych rodzajów pomieszczeń technicznych.

Należy pamiętać, że drzewa średniej wysokości powinny być sadzone w odległości 2 metrów od ogrodzenia sąsiada, a wysokie - 4 m.

Układ głównych obiektów na działce względem ogrodzenia. Podczas sadzenia drzew i krzewów brane są również pod uwagę normy prawne

Odległość między domem zbudowanym na Twojej stronie a granicą miejsca sąsiadów powinna być mierzona od ściany lub piwnicy konstrukcji, jeśli półki, markizy i inne elementy budynku nie wystają więcej niż 50 cm. Jeśli przekroczona zostanie określona wartość, zmierz odległość od wystające wzory. Zawsze możesz negocjować z osobą, pamiętaj tylko, aby naprawić kompromis na papierze. Dokument ten ochroni Cię przed sądem w przypadku konfliktu, potwierdzając poprawność działań podjętych podczas budowy ogrodzenia i domu na terenie.

Więcej informacji na temat wymagań dotyczących odległości od ogrodzenia do budynków można znaleźć tutaj: plan / rasstoyanie-ot-zabora-do-postrojki.html

Zgodność z przepisami przeciwpożarowymi

Należy zachować szczególną ostrożność, aby zachować zgodność z normami bezpieczeństwa przeciwpożarowego konstrukcji, ponieważ od tego zależy twoje życie i życie Twoich bliskich. Materiały budowlane należą do różnych klas palności. Na tej podstawie konieczne jest przestrzeganie norm SNiP, które określają minimalną odległość między budowanymi obiektami na budowie, a mianowicie:

 • 6 metrów powinny być oddzielone obiektami zbudowanymi z niepalnych materiałów budowlanych, takich jak beton lub cegła;
 • 8 metrów powinno znajdować się między betonowymi i ceglanymi budynkami z drewnianymi podłogami lub innymi elementami wykonanymi z drewna;
 • 15 metrów jest uważane za bezpieczne minimum między drewnianymi budynkami.

Liczniki pozostawione między obiektami pomogą uratować dom na wypadek pożaru szalejącego w pobliżu, ponieważ ogień nie będzie mógł rozprzestrzenić się na pobliski budynek. Specjalnemu sprzętowi łatwiej jest zbliżyć się do miejsca zapłonu, jeśli nie jest zablokowany przez liczne budynki, dosłownie przylegające do siebie.

Nie możesz próbować zbliżyć ogrodzenia do drogi, zwiększając w ten sposób obszar ogrodzenia. Narusza to tak zwaną „czerwoną linię”, wzdłuż której wszystkie domy na ulicy są wyrównane. Kary stosowane są wobec osób naruszających prawo, które mogą przerodzić się w rozbiórkę ogrodzenia. Wszystko zależy od uporczywości władz lokalnych, które mogą „przymknąć oko” na naruszenie lub ograniczyć się tylko do pobrania grzywny administracyjnej.

Zgodność ze standardami bezpieczeństwa przeciwpożarowego ochroni nie tylko obiekty zbudowane w obiekcie przed pożarem, ale także uratuje życie właścicielom nieruchomości

Pamiętaj, że nieznajomość prawa nie jest dobrym powodem do jego nieprzestrzegania. Dlatego, aby ukryć się za faktem, że po raz pierwszy usłyszysz o wymaganiach dotyczących budowy ogrodzeń, nie zadziała.

Spory i metody ich rozwiązywania

Spory powstałe między mieszkaniem w obszarach położonych w pobliżu związane są głównie z niewłaściwym montażem ogrodzenia. I zwykle jedna ze stron robi ten krok świadomie i celowo, mając nadzieję, że sąsiad nie poradzi sobie z urzędnikiem sądowym. Jednak strona poszkodowana nie zawsze milczy, ma urazę w duszy lub ogranicza się tylko do głośnych nadużyć. Coraz więcej osób rozwiązuje takie problemy w sądzie, wiedząc, że prawda jest po ich stronie. Dlatego zdradzieckie zajęcie obcego terytorium poprzez przesunięcie starego ogrodzenia lub zbudowanie nowego, delikatnie mówiąc, nie jest mile widziane w naszych czasach.

Konieczne jest wzniesienie ogrodzenia na terytorium Twojej witryny, aby nie zburzyć zbudowanego ogrodzenia orzeczeniem sądu na rzecz pozbawionych sąsiadów

Istnieją dwa sposoby na wyjście z kontrowersyjnej sytuacji.

 • Pierwsza metoda polega na płaszczyźnie pokojowego rozwiązania konfliktu, gdy stronom uda się znaleźć kompromisowe rozwiązanie w trakcie negocjacji i nawiązania dobrych stosunków sąsiedzkich.
 • Druga metoda jest bardziej energochłonna, a także uciążliwa finansowo, ponieważ wiąże się z postępowaniami sądowymi, które mogą trwać latami. Jednocześnie żadna ze stron nie jest bezpieczna przed utratą, co oznacza, że ​​istnieje ryzyko pozostania we własnych interesach i wypłaty odszkodowania za poniesione wydatki i szkody moralne „znienawidzonego” sąsiada.

Dlatego nadal musisz próbować podążać spokojną ścieżką, rozwijając cechy dyplomatyczne w sobie i członkach swojej rodziny. W końcu zły świat jest lepszy niż jakakolwiek najlepsza wojna.

Jak nie kłócić się z sąsiadami?

We wszystkich sytuacjach życiowych musisz odnosić się do ludzi wokół ciebie w taki sposób, w jaki chciałbyś, aby odnosili się do ciebie. To korzystne dla obu stron zachowanie pozwoli ci utrzymać dobrą relację, która zostanie strasznie zniszczona z powodu pewnego rodzaju ogrodzenia. Być może jedna ze stron pójdzie na ustępstwa i sama zaproponuje niewielkie przeniesienie ogrodzenia. W końcu obie osoby chcą, aby ich działki były ogrodzone solidnym i pięknym ogrodzeniem. Oznacza to, że istnieją punkty zbieżności interesów, wokół których należy budować dialog w oparciu o normy prawne.

Zalecane

Uprawiamy rzodkiewkę bez szkodników, czyli jak położyć kres pająkowi krzyżowemu
2020
Strawberry Elizabeth 2 - królewskie zbiory z dobrą opieką
2020
Tropikalny ananas - tam, gdzie rośnie, użyteczne właściwości, zwłaszcza kwitnienia i owocowania
2020